Mind Management: Stress & Happiness

นักจิตวิทยาการปรึกษา / วิทยากร

ดร.สหรัฐ เจตมโนรมย์
  • 8/08/2022

ระยะเวลาของหลักสูตร

1.5-6 ชั่วโมง (ออกแบบให้เหมาะสมได้)

หัวข้อเนื้อหาเกี่ยวกับการฝึกอบรม

• ธรรมชาติของความเครียด

• Stress Self Check

• วิธีลดความเครียดให้กับทีมงาน

• สื่อสารอย่างไรไม่ทำให้เครียดกว่าเดิม

• Sefl Care Techniques

หลักสูตรอื่นๆ

^